"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325
№ търг EТ01751
Първа дата 24.02.2023 11:30
Втора дата 27.02.2023 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 12806.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2325
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 30 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 275 куб.м.
Общо 337.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
TP 2325.pdf - 14.02.2023 09:32
Z.15.pdf - 07.02.2023 11:44
ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:43
 
Резултати
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 11219.00 лева без ДДС.
На второ място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 12132.00 лева без ДДС.