"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315-1
№ търг EТ01881
Първа дата 08.06.2023 12:00
Втора дата 09.06.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 207750.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2315-1
Дървесен вид Зимендъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 1217 куб.м.
Средна 290 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 495 куб.м.
Общо 2076.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:45
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:45
Документация - 23.05.2023 10:45
 
Резултати
На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 209827.50 лева без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 207750.00 лева без ДДС.