"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2318ET
№ търг EТ02089
Първа дата 24.11.2023 08:30
Втора дата 25.11.2023 08:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 40580.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2318ET
Дървесен вид Бук
Едра 253 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 38 куб.м.
Общо 321.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2318ET.zip - 08.11.2023 13:21
 
Резултати
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 40580.00 лева без ДДС.