"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316
№ търг EТ01886
Първа дата 09.06.2023 15:00
Втора дата 12.06.2023 15:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 57225.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316
Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, Бряст, Ясен, Липа, Явор, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Джанка 
Едра 3 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1517 куб.м.
Общо 1635.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:53
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:53
Документация - 23.05.2023 10:53
 
Резултати
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 57225.00 лева без ДДС.