"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24109ET
№ търг EТ02164
Първа дата 20.12.2023 12:00
Втора дата 21.12.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 46100.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02164 от 20.12.2023 12:00 е прекратена на 24.12.2023 10:28 на основание чл.74е ал.2 т.1
 
Данни за дървесина
Обект № 24109ET
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:01