"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2317
№ търг EТ01883
Първа дата 08.06.2023 16:00
Втора дата 09.06.2023 16:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 30065.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2317
Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Джанка , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 45 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 402 куб.м.
Общо 494.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:48
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:48
Документация - 23.05.2023 10:48