"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2415
№ търг EТ02426
Първа дата 28.02.2024 09:30
Втора дата 29.02.2024 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 36252.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2415
Дървесен вид Благун, Мъждрян, Акация, Косматдъб
Едра 70 куб.м.
Средна 252 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 747 куб.м.
Общо 1120.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 12.02.2024 09:16
Документация - 12.02.2024 09:16
Приложения - 08.02.2024 10:18
 
Резултати
На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 35407.61 лева без ДДС.