"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2401МТ
№ търг EТ02075
Първа дата 01.12.2023 08:30
Втора дата 04.12.2023 08:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 37657.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2401МТ
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 111 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 417 куб.м.
Общо 543.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 13:59
Приложения - 14.11.2023 11:27
Документация - 14.11.2023 11:27