"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2419
№ търг EТ02431
Първа дата 27.02.2024 09:30
Втора дата 28.02.2024 09:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 10502.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2419
Дървесен вид Бук, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Клен
Едра 2 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 242 куб.м.
Общо 250.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
475м 475х3.pdf - 15.02.2024 10:50
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:41
Z.16.pdf - 12.02.2024 14:41
 
Резултати
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 10502.00 лева без ДДС.