"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2407
№ търг EТ02428
Първа дата 28.02.2024 10:00
Втора дата 29.02.2024 10:00
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 90888.30 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2407
Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 537 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 194 куб.м.
Дърва за огрев 361 куб.м.
Общо 1164.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_2407_seslav.doc - 12.02.2024 08:37
Zaiavlenie k.doc - 08.02.2024 13:05
zaglavna.docx - 08.02.2024 13:05
Uslovia_2407.doc - 08.02.2024 13:05
teh_predl k.doc - 08.02.2024 13:05
oferta k.doc - 08.02.2024 13:05
dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024.doc - 08.02.2024 13:05
Dekl_ZBUT k.doc - 08.02.2024 13:05
dekl_ogled k.doc - 08.02.2024 13:05
Dekl_oborudvane.doc - 08.02.2024 13:05
dekl cl 18 k.doc - 08.02.2024 13:05
admin._svedenija k.doc - 08.02.2024 13:05
ценово предложение k.doc - 08.02.2024 13:05
досиета 2407.rar - 08.02.2024 13:05