"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2436 ЕТ
№ търг EТ02621
Първа дата 29.05.2024 09:30
Втора дата 30.05.2024 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 76638.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2436 ЕТ
Дървесен вид Черенбор, Червендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 329 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 952 куб.м.
Общо 1461.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об. 2436 ЕТ.rar - 13.05.2024 17:19