"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2408
№ търг EТ02278
Първа дата 28.12.2023 11:30
Втора дата 02.01.2024 11:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 14854.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02278 от 28.12.2023 11:30 е прекратена на 02.01.2024 13:43 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2408
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Върба
Едра 6 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 270 куб.м.
Общо 278.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2408.rar - 12.12.2023 15:18