"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2407
№ търг EТ02275
Първа дата 28.12.2023 11:00
Втора дата 29.12.2023 11:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 26971.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02275 от 28.12.2023 11:00 е прекратена на 02.01.2024 13:43 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2407
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бяламура, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа, Череша
Едра 62 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 210 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2407.rar - 12.12.2023 15:23