"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325-1
№ търг EТ01756
Първа дата 24.02.2023 14:00
Втора дата 27.02.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 27259.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2325-1
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 30 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 162 куб.м.
Общо 224.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:35
Z.16.pdf - 07.02.2023 14:35
 
Резултати
На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 31893.03 лева без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 31347.85 лева без ДДС.