"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352
№ търг EТ01864
Първа дата 08.06.2023 09:30
Втора дата 09.06.2023 09:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 7255.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01864 от 08.06.2023 09:30 е прекратена на 08.06.2023 14:00 на основание Не е регистриран нито един участник.
 
Данни за дървесина
Обект № 2352
Дървесен вид Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологичен план.pdf - 22.05.2023 15:11
Документация.doc - 22.05.2023 15:11
Заповед 119_22.05.2023 г..pdf - 22.05.2023 15:10
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:10