"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2420
№ търг EТ02432
Първа дата 27.02.2024 10:00
Втора дата 28.02.2024 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 23486.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2420
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша
Едра 203 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Дърва за огрев 243 куб.м.
Общо 577.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
475щ.pdf - 15.02.2024 10:49
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:41
Z.16.pdf - 12.02.2024 14:41
 
Резултати
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 23486.00 лева без ДДС.