"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2343
№ търг EТ02034
Първа дата 29.09.2023 10:00
Втора дата 02.10.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 13728.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02034 от 29.09.2023 10:00 е прекратена на 29.09.2023 13:52 на основание Не е подадена нито една оферта за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № 2343
Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 176 куб.м.
Общо 176.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2343 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 14:28
2343 Документация.doc - 13.09.2023 14:27
Заповед 180_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 14:27
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:27