"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2330
№ търг EТ01757
Първа дата 02.03.2023 09:00
Втора дата 06.03.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 52180.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2330
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 148 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 192 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 14.02.2023 09:56
Документация.doc - 14.02.2023 09:53
Заповед 33_14.02.2023 г. откриване търг.pdf - 14.02.2023 09:53
Заповед 33_14.02.2023 г. откриване търг.doc - 14.02.2023 09:53
Заглавна страница.pdf - 14.02.2023 09:53
 
Резултати
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лева без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лева без ДДС.