"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2414МТ
№ търг EТ02088
Първа дата 01.12.2023 15:00
Втора дата 04.12.2023 15:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 25024.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2414МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 11 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 312 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:11
Документация - 14.11.2023 11:35
Приложения - 14.11.2023 11:35
 
Резултати
На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 25024.80 лева без ДДС.