"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315
№ търг EТ01885
Първа дата 09.06.2023 13:00
Втора дата 12.06.2023 13:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 96250.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2315
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 1287 куб.м.
Средна 314 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 1075 куб.м.
Общо 2750.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:52
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:52
Документация - 23.05.2023 10:51