"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2412
№ търг EТ02282
Първа дата 28.12.2023 13:30
Втора дата 02.01.2024 13:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 19658.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02282 от 28.12.2023 13:30 е прекратена на 02.01.2024 13:39 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2412
Дървесен вид Черенбор, Бук, Габър
Едра 112 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2412.rar - 12.12.2023 15:12