"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2481
№ търг EТ02608
Първа дата 30.05.2024 13:30
Втора дата 03.06.2024 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 21101.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02608 от 30.05.2024 13:30 е прекратена на 31.05.2024 11:20 на основание В срока определен със заповедта за откриване на търга не са подадени заявления за участие.
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2481
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация
Едра 43 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2481.rar - 09.05.2024 15:08