"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET24108
№ търг EТ02553
Първа дата 31.05.2024 09:00
Втора дата 04.06.2024 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 40551.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ET24108
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика
Едра 186 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 274.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET24108.rar - 09.05.2024 15:17
 
Резултати
На първо място Тимбър трейд Габрово ЕООД, с предложена цена в размер на 41363.00 лева без ДДС.