"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356-1
№ търг EТ02028
Първа дата 19.09.2023 10:00
Втора дата 20.09.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 55204.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2356-1
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Череша
Едра 18 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 169.pdf - 01.09.2023 11:51
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2356-1.doc - 01.09.2023 11:51
 
Резултати
На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 68452.96 лева без ДДС.
На второ място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 67348.88 лева без ДДС.