"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324-1
№ търг EТ01755
Първа дата 24.02.2023 13:30
Втора дата 27.02.2023 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 10855.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01755 от 24.02.2023 13:30 е прекратена на 21.02.2023 11:30 на основание Допусната явна техническа грешка
 
Данни за дървесина
Обект № 2324-1
Дървесен вид Черенбор, Бук, цер, Габър
Едра 5 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Z. 23.pdf - 21.02.2023 11:29
ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:35
Z.16.pdf - 07.02.2023 14:35