"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292
№ търг EТ01768
Първа дата 23.03.2023 10:00
Втора дата 24.03.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 10068.25 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23292
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 71.67 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 71.67 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_23292.doc - 07.03.2023 11:46
dekl 18.doc - 07.03.2023 11:46
Dogovor_prodobajba_2023.doc - 07.03.2023 11:46
Uslovia_targ_prodajba_23292.doc - 07.03.2023 11:46
zaglavna.docx - 07.03.2023 11:46