"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Разград / Обект №: 24401
№ търг EТ02314
Първа дата 28.12.2023 11:00
Втора дата 29.12.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 144250.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24401
Дървесен вид Акация
Едра 220 куб.м.
Средна 690 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 1139 куб.м.
Общо 2150.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_24401.pdf - 12.12.2023 14:10
zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:10
Uslovia_24401.doc - 12.12.2023 12:27
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 12.12.2023 12:26
dekl 18.doc - 12.12.2023 12:26
241 ж.pdf - 11.12.2023 15:25
 
Резултати
На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 144250.00 лева без ДДС.