"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2410
№ търг EТ02280
Първа дата 28.12.2023 12:30
Втора дата 02.01.2024 12:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 37849.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02280 от 28.12.2023 12:30 е прекратена на 02.01.2024 13:41 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2410
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация
Едра 169 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 465.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2410.rar - 12.12.2023 15:16