"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2436
№ търг EТ02630
Първа дата 31.05.2024 11:00
Втора дата 03.06.2024 11:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 181590.39 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02630 от 31.05.2024 11:00 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2436
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 949 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 107 куб.м.
Дърва за огрев 1180 куб.м.
Общо 2367.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 11:02
Uslovia_taen_targ_prodajba_2436.doc - 15.05.2024 11:02
zaglavna.docx - 15.05.2024 11:02
Zap_2436.doc - 15.05.2024 11:02
167-ж.pdf - 15.05.2024 11:02
dekl 18.doc - 15.05.2024 11:02
ценово предложение.doc - 15.05.2024 11:01