"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327
№ търг EТ01763
Първа дата 15.03.2023 10:00
Втора дата 16.03.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 20657.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2327
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ДГС Елена_открит_конкурс- 2326 -2327.doc - 27.02.2023 15:20
Z.36.pdf - 27.02.2023 15:20
 
Резултати
На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 20657.00 лева без ДДС.