"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2408ET
№ търг EТ02601
Първа дата 29.05.2024 09:30
Втора дата 30.05.2024 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 43519.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2408ET
Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Върба
Едра 115 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Дърва за огрев 494 куб.м.
Общо 705.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
корегираща заповед.pdf - 27.05.2024 16:10
2408.pdf - 13.05.2024 11:33
ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:32
ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:32