"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2411МТ
№ търг EТ02085
Първа дата 01.12.2023 13:30
Втора дата 04.12.2023 13:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 45648.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2411МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 15 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 620 куб.м.
Общо 639.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:09
Приложения - 14.11.2023 11:34
Документация - 14.11.2023 11:33
 
Резултати
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 45648.00 лева без ДДС.