"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2404
№ търг EТ02233
Първа дата 20.12.2023 11:00
Втора дата 21.12.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 94427.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2404
Дървесен вид Топола, Акация, Полскибряст, Гледичия , Яворнегундо
Едра 88 куб.м.
Средна 364 куб.м.
Дребна 74 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 401 куб.м.
Общо 927.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Протокол документи ЕТ2404.pdf - 09.01.2024 11:09
Договор ЕТ 2404 Еколес.pdf - 09.01.2024 11:09
Протокол ЕТ2404.pdf - 21.12.2023 13:28
ЕТ2404.rar - 04.12.2023 10:41
Заповед Предварителна продажба ЕТ2404.pdf - 04.12.2023 10:41
Документация ЕТ 2404 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:41
 
Резултати
На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 95371.00 лева без ДДС.