"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316-1
№ търг EТ01882
Първа дата 08.06.2023 14:00
Втора дата 09.06.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 92282.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316-1
Дървесен вид Акация, Джанка 
Едра куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 855 куб.м.
Общо 970.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:46
Приложения - 23.05.2023 10:46
Документация - 23.05.2023 10:46