"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2432
№ търг EТ02626
Първа дата 31.05.2024 09:00
Втора дата 03.06.2024 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 23367.96 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02626 от 31.05.2024 09:00 е прекратена на 31.05.2024 11:39 на основание чл.74е, ал.1, т.2, ал.2,т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2432
Дървесен вид цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 163 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_2432.doc - 15.05.2024 08:51
159-б.pdf - 15.05.2024 08:51
dekl 18.doc - 15.05.2024 08:51
dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:51
Uslovia_taen_targ_prodajba_2432.doc - 15.05.2024 08:51
zaglavna.docx - 15.05.2024 08:51
ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:51