"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2313МТ
№ търг EТ01770
Първа дата 29.03.2023 09:00
Втора дата 30.03.2023 09:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 41210.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2313МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 13 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 569 куб.м.
Общо 586.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:24
Приложения - 13.03.2023 13:46
Приложения - 13.03.2023 13:46
Приложения - 10.03.2023 14:32
Приложения - 10.03.2023 14:32
Документация - 10.03.2023 14:26
Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
 
Резултати