"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23016
№ търг EТ01767
Първа дата 20.03.2023 10:00
Втора дата 21.03.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 24890.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23016
Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 304.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Условия и документи за участие-обект 23016.rar - 01.03.2023 15:16
подотдел 95 л.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 95 д.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 89 ж.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 86 в.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 70 п.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 57 -п.pdf - 01.03.2023 15:05
подотдел 56 р.pdf - 01.03.2023 15:05
заповед обект № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
документация обект - № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
 
Резултати
На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лева без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.28 лева без ДДС.