"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312
№ търг EТ01777
Първа дата 30.03.2023 10:00
Втора дата 06.04.2023 10:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 37397.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ01777 от 30.03.2023 10:00 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
 
Данни за дървесина
Обект № 2312
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 367 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 775.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об. 2312.rar - 13.03.2023 10:50
Документация добив2312-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:50
заповед 54 за добив на дървесина об. 2312.pdf - 13.03.2023 10:50