"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2317МТ
№ търг EТ01774
Първа дата 29.03.2023 11:00
Втора дата 30.03.2023 11:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 53412.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2317МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 115 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 563 куб.м.
Общо 712.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Разяснение - 15.03.2023 10:26
Приложения - 13.03.2023 15:43
Приложения - 13.03.2023 15:42
Документация - 13.03.2023 14:34
Заповед за откриване - 13.03.2023 14:34
 
Резултати