"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314
№ търг EТ01884
Първа дата 09.06.2023 11:00
Втора дата 12.06.2023 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 118580.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314
Дървесен вид Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 1829 куб.м.
Средна 389 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 1064 куб.м.
Общо 3388.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 23.05.2023 10:49
Заповед за откриване - 23.05.2023 10:49
Документация - 23.05.2023 10:49