"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Разград / Обект №: 24002
№ търг EТ02313
Първа дата 28.12.2023 10:30
Втора дата 29.12.2023 10:30
Предмет Електронен конкурс за комплекс от дейности
Начална цена 192705.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 24002
Дървесен вид цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра 499 куб.м.
Средна 376 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 1753 куб.м.
Общо 2706.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Zap_24002_Razgrad.pdf - 12.12.2023 15:24
Uslovia_24002.doc - 12.12.2023 15:24
zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:14
ценово предложение k.doc - 12.12.2023 12:26
Zaiavlenie k.doc - 12.12.2023 12:26
dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024_38.doc - 12.12.2023 12:26
oferta k.doc - 12.12.2023 12:26
teh_predl k.doc - 12.12.2023 12:26
Dekl_ZBUT k.doc - 12.12.2023 12:26
dekl_ogled k.doc - 12.12.2023 12:26
dekl cl 18 k.doc - 12.12.2023 12:26
admin._svedenija k.doc - 12.12.2023 12:26
364 d.pdf - 11.12.2023 15:22
350 k.pdf - 11.12.2023 15:22
349 j.pdf - 11.12.2023 15:22
349 c.pdf - 11.12.2023 15:22
327 j.pdf - 11.12.2023 15:21
323 b.pdf - 11.12.2023 15:21
304 l.pdf - 11.12.2023 15:21
295 d.pdf - 11.12.2023 15:21
280 d.pdf - 11.12.2023 15:21
260 м.pdf - 11.12.2023 15:21
258 б.pdf - 11.12.2023 15:21
257 ч.pdf - 11.12.2023 15:20
249 в (1).pdf - 11.12.2023 15:20
246 з (1).pdf - 11.12.2023 15:20
242 d.pdf - 11.12.2023 15:19
235 а (1).pdf - 11.12.2023 15:19
226 м.pdf - 11.12.2023 15:18
9 а.pdf - 11.12.2023 15:18
4 к.pdf - 11.12.2023 15:18