"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244905
№ търг EТ02214
Първа дата 20.12.2023 13:00
Втора дата 21.12.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 56085.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 244905
Дървесен вид Акация
Едра 9 куб.м.
Средна 285 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 252 куб.м.
Общо 722.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
техн.план подотдел 86 д.pdf - 04.12.2023 11:26
заповед обек № 244905.pdf - 04.12.2023 11:26
Заповед-Обект-244905.doc - 04.12.2023 11:26
документация обект № 244905.pdf - 04.12.2023 11:26
Документация за участие-Обект-244905.doc - 04.12.2023 11:26
 
Резултати
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56085.00 лева без ДДС.