"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2404МТ
№ търг EТ02078
Първа дата 01.12.2023 10:00
Втора дата 04.12.2023 10:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 33034.80 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2404МТ
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа
Едра 110 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 337 куб.м.
Общо 454.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:02
Документация - 14.11.2023 11:30
Приложения - 14.11.2023 11:29
 
Резултати
На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 33034.80 лева без ДДС.