"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352
№ търг EТ02036
Първа дата 29.09.2023 11:00
Втора дата 02.10.2023 11:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества
Начална цена 6655.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2352
Дървесен вид Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
2352 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 14:54
2352 Документация.doc - 13.09.2023 14:53
Заповед 182_13.09.2023 г..pdf - 13.09.2023 14:53
Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:53