"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2316
№ търг EТ01780
Първа дата 30.03.2023 11:30
Втора дата 06.04.2023 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 29818.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 79 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 553 куб.м.
Общо 659.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об. 2316.rar - 13.03.2023 11:09
Документация добив2316-30.03.23.doc - 13.03.2023 11:09
заповед 51 за добив на дървесина об. 2316.pdf - 13.03.2023 11:09