"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2422
№ търг EТ02434
Първа дата 27.02.2024 11:00
Втора дата 28.02.2024 11:00
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 4574.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2422
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 1 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 124 куб.м.
Общо 127.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
341г.pdf - 15.02.2024 10:48
ЕТ 2422.pdf - 15.02.2024 10:44
ЕТ 2422.pdf - 15.02.2024 10:43
ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:41
Z.16.pdf - 12.02.2024 14:41
 
Резултати
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 4574.00 лева без ДДС.