"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2412МТ
№ търг EТ02086
Първа дата 01.12.2023 14:00
Втора дата 04.12.2023 14:00
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 31869.60 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2412МТ
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 6 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 381 куб.м.
Общо 444.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Приложения - 14.11.2023 14:11
Заповед за откриване - 14.11.2023 14:10
Документация - 14.11.2023 11:34
 
Резултати
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 31869.60 лева без ДДС.