"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349
№ търг EТ01861
Първа дата 07.06.2023 11:30
Втора дата 08.06.2023 11:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 5002.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2349
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Мъждрян
Едра 8 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 137.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:37
Документация.doc - 22.05.2023 14:36
Заповед 116_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:35
Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:35