"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2416
№ търг EТ02286
Първа дата 28.12.2023 15:30
Втора дата 02.01.2024 15:30
Предмет Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 19759.00 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ02286 от 28.12.2023 15:30 е прекратена на 02.01.2024 13:36 на основание да
 
Данни за дървесина
Обект № ЕТ2416
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер
Едра 85 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 92 куб.м.
Общо 235.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
ET2416.rar - 12.12.2023 15:03