"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2415 ЕТ
№ търг EТ02439
Първа дата 27.02.2024 10:30
Втора дата 28.02.2024 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 48389.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2415 ЕТ
Дървесен вид Благун, цер, Акация
Едра 124 куб.м.
Средна 242 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 293 куб.м.
Общо 680.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об 2415 ЕТ.rar - 08.02.2024 23:11
 
Резултати
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 48389.00 лева без ДДС.